Saha Denetimi

Konusunda deneyimli uzmanlarımız tarafından Servis ve Tamirhanelerde onarımları devam eden araçların sigorta eksperi tarafından verilen yedek parçaların orijinalliği ve işçiliklerin standart şekilde uygulanıp uygulanmadığının takibi yapılarak denetim sonuçları tarafınıza rapor edilir. Bu şekilde elde edilmesi beklenilen sonuç, sektörde rol alan aktörlerin ( Servis, Tamirhane, Sigortalı, Eksper, Acente ve Yedek Parça Tedarikçilerinin) kontrol altında alınarak sürekli birileri tarafından denetim altında olduklarının izlenimi verilmek sureti ile baskı oluşturmak. Bunun siz değerli sigorta şirketine kısa ve orta vadede hasar maliyetlerinde düşme ve suiistimallerin önlenmesi ilerisi zamanlarda ise uzun vadede kontrol mekanizması kurulmak sureti ile hasar yönetim sürecinin sıkıntısız ve problemsiz bir şekilde işlemesini sağlamaktır. Denetim sonucu ortaya çıkan sonuçlara göre sigorta şirketlerinin hukuk departmanları tarafından cezai müeyyideler yaptırılması veya ihtar çekilmesi gibi işlemler yaptırılabilir.

Vale Hizmeti

Aracı hasarlı olan sigortalıları, araçlarının adreslerinden teslim alınarak, müşterinin yada sigorta şirketinin belirlemiş olduğu servis veya tamirhanede onarımlarının yapılarak, onarım kontrolleri sağlandıktan sonra tekrar sigortalıya adresine teslim edilmesi.

Kaza Tespit Tutanağı Tutulması

Sigortalının sigorta şirketini aramasının akabinde sigorta şirketinin tarafımıza ihbar bildiriminde bulunarak tutanak tutulmasına yardımcı olunması. Elde edilecek olan fayda sigorta şirketlerinin kaza tespit tutanaklarındaki eksiklikler yüzünden yada doldurulması gereken hususların doldurulmaması yüzünden veya eksik kroki yüzünden haklı iken haksız duruma düşmesi. Trafik işaretlerine dikkat edilmemesi yüzünden çıkan tramer sonuçlarının hatalı olması durumu gibi.

Olay Yeri Araştırması

Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucu, şüphede kalınması dahilinde hasar mahallinde araştırma yapılarak, kazaya ilişkin iz, emare araştırması yapılarak kazanın doğruluğunun tespit edilmesi.

Karşı Araç Araştırması

Eksper ve Sigorta şirketi tarafından görülmesi talep edilen hasarlı araç deneyimli Uzmanımız tarafından görülerek hasarlı kısım ve hasarlı yedek parçalar hakkında edindiği bilgileri fotoğrafları ile birlikte ilgili eksper ile sigorta şirketine tarafımızdan sunulur. Neticesinde kazanın doğruluğu ve uyumu hakkında yetkili kişilerin kanaat getirmesi kolaylaşır.

Sosyal Medya Araştırması

Kazaya dahil olan tarafın araç sahibi ile kan bağının olmamasından sonra araç sahibinin bireysel veya ticari olarak rent acar işi yapıp yapmadığının araştırması.

Boya Ölçümü

Sigorta eksperinin hasar ekspertiz esnasında ilgili hasar için verilmiş olunan işçiliklerin uygulanıp uygulanmadığının cihaz ile kontrolünün yapılması.

Alternatif Yedek Parça Araştırması

Hasar onarımı esnasında alternatif yedek parça araştırması